Mipoitra sy miitatra tsikelikely ny fanoherana ny fitrandrahana harena an- kibon’ny tany ataon’ny vahiny. Mitady ny tombontsoany izy ireny fa tsy tongatonga ho azy aty amintsika. Tsy valin-teny maharesy lahatra ny tsy fananantsika vola sy fitaovana ary teknolojia amin’ny fahaizana mitrandraka ny harena ambanin’ny tany, fa azo atao tsara ny mampiseho amin’izy ireo ny fepetra ho tambin’ireo. Toa varo-boba sy fanaovana tantely afa-drakotra mantsy ny fisarihana fampiasam-bola vahiny tsy misy arofanina sy fikarohana tombontsoa ho an’ny firenena. Tsy hita soritra ny tombontsoa tokony ho an’ny Banky foiben’i Madagasikara amin’ny volamena, lazaina fa an’ny fanjakana.

Fa nosazin’ny fitondrana sinoa  11 taona an-tranomazina ny atidohan’ny mpanao trafika sokatra 300 avy aty Madagasikara, ary fito taona ny mpiasam-panjakana niara-mitsikomba taminy. Tsy nahitana famaizana toy izany ny eto amintsika, fa vitan’ny kabary tsara lahatra sy ny kiatranoantrano fotsiny. Izao mipoitra ny fanoherana faobe, vokatry ny fitantanana tsy mazava ny harem-pirenena.

Njaka AndriantefiarinesySource link

An-kitsim-po : fanoherana faobe (NewsMada)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.