Tsy takona afenina ny fiantraikan’ny krizy politika any amin’ny toekarem-pirenena. Singa maro azo amaritana izany : mibaribary ny tsy fananana asa, tsy fandriampahalemana, hatrany amin’ny fahasalamam-bahoaka sy ny fahalotoan’ny tanàna. Vao mainka nampahantra vahoaka ireo lazaina fitakiana ho an’ny tombontsoany nataon’ireo mpanao politika sy antoko isan-karazany hatramin’izay. Nomarihin’ny Banky iraisam-pirenena fa mitombo efatra avo heny ny fahantran’ny Malagasy ankehitriny raha ampitahana tamin’ny taona 1960, nahazoana ny Fahaleovantena.

Nomarihin’ny Banky iraisam-pirenena ihany fa amin’ny fotoana tsy misy krizy, tafakatra eo amin’ny 4 % – 6 % ny tahan’ny harinkarena faobe. Vao misy anefa ny krizy, avy hatrany latsaka ambanin’ny 1 % io tahan’ny harinkarena faobe io. Tapaka avokoa ny fifandraisana amin’ny firenen-kafa sy famatsiam-bola avy any ivelany. Mizaka ny vokatr’izany rehetra izany ny vahoaka, miaina ao anaty fahantrana lalina. Na ny naongana na ny mpanongana, samy migalabona avokoa, fa ny firenena sy ny vahoakany, mihamahantra.

M.CSource link

An-kitsim-po : fitakiana nampahantra vahoaka (NewsMada)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.