Ahina hitarika savorovorom-piaraha-monina ao Fenoarivo Atsinanana indray ity olana ifandroritan’ny Mpitandrina roa, talen’ny sekoly Fjkm teo aloha andaniny ary etsy akilany kosa ny fokonolona ao amin’ny fokontany Andranofeno parisela faha 3. Trano miisa 50 tafo izay ahitana fokonolona manodidina eo amin’ny 300 isa. Nanambara aloha ireo solontenam-pokonolona fa tsy misy idiran’ny fiangonana ny raharaha fa ireo mpitandrina ireo  no nanao hosoka ny tany izay ipetrahan’ny fokonolona satria mitady hibodo sy haka an-keriny io tany io mirefy 83-A SY 98 ca, tany izay mbola misoratra amin’ny fanjakana malagasy mitondra ny titra “conservation de la propriete foncière”.

Tamin’ny alalan’ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety nitondran’ny fokonolona ny fanazavana momba ny olana sendrain’ izy ireo ao amin’ny fokontany Andranofeno afakomaly. Vokany miantso ny fitondram-panjakana indrindra ny eo anivon’ny fitsarana izy ireo mba hamoaka ny didy mifandraika amin’ny fangatahan’ny fokonolona dia ny fanafoanana « titre partielle » ary hananganana kaomisiona hanao fanadihadiana ny antontan-taratasy rehetra momba ity tany ity.

SajoSource link

Andranofeno – Fenoarivo Atsinanana : mpitandrina nanao hosoka tany mandrahona fokonolona (NewsMada)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.