Nanadihady tany ifotony, tandavanala Ankeniheny-Zahamena (Caz) ny mpanao gazety maromaro, ao anatin’ny tetikasa Scapes, tohanan’ny Usaid sy ny vahoaka amerikanina, ny volana jona sy jolay 2016 teo. Voaporofo tany an-toerana fa tena misy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ity faritra arovana ity. Saika mitovitovy avokoa ny filazan’ireo olona nanontaniana tany amin’ny kaominina Fierenana, distrika Moramanga, faritra Alaotra Mangoro, toy ny Vondrona olona ifotony, mpitandro filaminana, tompon’andraiki-panjakana, olon-tsotra. Voalaza fa tena anisan’ny mandripaka ny ala any an-toerana ny mpandraharaha iray (R.J.) sy ny manamboninahitra zandary efa misotro ronono. Amana hetsiny hekitara ny ala efa ripaka ao anaty faritra arovana, ampiasany olona anjatony any Ranomainty, Ambohibe (kaominina Didy, distrika Ambatondrazaka), Mandrota  (kaominina Bembary, distrika Moramanga).

Taterina amin’ny alina ny hazo, ary mahavariana fa voalaza ho manana taratasy izy ireo. Mitaraina ny VOI, mpanara-maso ny ala, noho izany.

Njaka A.

Loharanom-baovao:

Firaha-miasa amin’ny USAID sy ny vahoaka amerikanina ao anatin’ilay tetikasa Scapes, iarahana amin’ny mpiara-miombon’antoka eto an-toerana (Conservation international, WWF, Traffics, …) sy ny mpanao gazety eto an-toerana.Source link

Ankeniheny Zahamena (Caz) : ripaka ny ala arovana (NewsMada)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.