Mandroso ny asa fanarenana ny Sirama any Brickaville amin’izao fotoana izao. Sirama izay lasa Société Sucrière et Agricole de Madagascar (SASM), vokatry ny fiaraha-miasa teo amin’ny Sirama sy ny orinasa Vidzar. Amin’izao asa fanarenana ny orinasa mpamokatra siramamy izao, velaran-tany 250 ha no efa voavoly fary ankehitriny ary aoriana kely hampiana 400 ha izany fambolena izany. 60 t isaky ny hekitara ny vokatra andrasana.

Manomboka hita taratra any amin’ny fiainan’ny mponina ny lafiny tsara ara-toekarena hatramin’ny nanombohana ny tetikasa ao an-tanànan’i Maromamy, toerana misy ny orinasa. Mpiasan’ny SASM ankehitriny olona 314 avy ao amin’io tanàna io sy ny manodidina. Nandritra ny fandalovan’ny minisitry ny Indostria, Chabani Nourdine, tany an-toerana, nisy ny fihaonana tamin’ireo mpiasa, nandraisana ny hetahetan’izy ireo, indrindra amin’izao ankatoky ny fidiran’ny mpianatra izao. Jerena ihany koa ny vahaolana momba ireo olona mipetraka tsy ara-drariny amin’ny tranon’ny Sirama ao Maromamy.

Nampahalalana ny minisitera ny fandaharam-potoana fanombohan’ny asa ao Brickaville ny taona 2017, efa-bolana aorian’ny any Nosy Be. Fitantanana tsy miankina amin’ny fanjakana izao ny hitondrana ny SASM, ka ho hoentitra amin’ny lafin-javatra maro ary heverina fa ho tonga any amin’ny fanarenana marina. Misy lafin-javatra maro hafa anefa, tsy maintsy miankina amin’ny fanjakana ihany, raha ao an-tanàna sy ny manodidina, toy ny famokarana angovo, lalana famoaham-bokatra, fiantohana ny fandriampahamelana.

Ilàna fanarenana avy amin’ny fanjakana toy izany koa ny raharaham-panjakana maro ao anatin’ny distrikan’i Brickaville. Misy ifandraisana betsaka amin’ny asan’ny orinasa daholo izany.

R.Mathieu

 Source link

Brickaville : mandroso ny asa fanarenana ny Sirama (NewsMada)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.