Nohamafisina nandritra ny telo andro, ny fahaiza-manaon’ireo mpanentana isan-tsokajiny avy ao amin’ny foibem-pitondrana misahana ny sosialy eo anivon’ny CUA.
Ankoatra ny fanofanana ho mpanofana, nisitraka izany ireo « educateurs« , ny « intervenants sociaux« , ny ekipa mpanara-maso…. Ny ONG East,  mpiara-miombona antoka amin’ny kaominina eo amin’ny sehatry ny fidiovana sy fahadiovana no nanofana.
Natolotra, ny faran’ny herinandro teo ny taratasy manamarina ny fahavitan’ny fiofanan’ireo 16 mianadahy nandray anjara. Nanambara ny tomponandraikitra avy ao amin’ny ONG East, Randriambeloson Zo Maharavo, fa hidina ifotony any anivon’ny fokontany eto an-dRenivohitra izy ireo, ny volana septambra izao, hampihatra ny fahaizana vao nampitaina taminy. “Hisy koa lamin’asa vaovao an-dalam-pandaminana miandry azy ireo”, hoy ny mpampiofana.

Tatiana A

 Source link

CUA : nofanina ireo mpanentana ara-tsosialy (NewsMada)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.