Feno ireo kristianina avy amin’ny distrika mandrafitra ny diosezin’ i Fenoarivo Atsinanana ny kianja fanaovam-baolina Sahavola kaominina ambonivohitra Fenoarivo Atsinanana
ny alahady teo. Pretra fito sy diakra efatra indray nanaovana sorona masina lehibe notarihin’ny evekan’ny diosezin’ i Fenoriavo Atsinanana, ny Mgr Randriamamonjy Marcellin, izay nanaovana ny fitsofan-drano ireo frera efatra mirahalahy ho diakra ary ireo diakra fito mirahalahy ho pretra, manomboka izao.

Samy avy amin’ny « Congrégation de mission » izay manana ny foiben-toerany ao Ste Benoit Fenoarivo Atsinanana izy 11mirahalahy ireto ka raha tojo ny fahafatesany indray andro any,  efa misy fasana ho an’ ireo mpikambana amin’ ity Congrégation de mission » ity ny ao an-toerana. Izy ireo izay mifantoka indrindra amin’ny fampiofanana sy fampianarana momba ny  fanaovana asa tanana sy fambolena ary fiompiana.

SajoSource link

Fenoarivo Atsinanana : pretra sy diakra 11 nohamasinina (NewsMada)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.