Manampy sy manara-maso ny asan’ireo orinasa rehetra ny ao amin’ny minisiteran’ny Indostria sy ny fampandrosoana tsy miankina, ho fikajiana ny tontolo iainana. Ao anatin’ny fanaovana izany asa izany, efa nisy fitsidihana tampoka ataon’ireo tompon’andraikitra ao amin’ity minisitera ity mizaha ny fomba fiasan’ny indostria sasany eto an-dRenivohitra, toy ny natao tao amin’ny Accord Knits eo Ankorondrano. Orinasa misahana ny fandokoana sy fanadiovana ravin-damba. Efa nisy mantsy ny fitarainana avy any amin’ny manodidina momba ny setroka avy ao aminy.

Tsy misy tokony hampanahy ny fiasan’ity orinasa ity, ny amin’ireo akora fampiasany, toy izany koa ny fomba fanodinana rano, izay manaraka fepetra ara-dalàna ho fitandroana ny tontolo iainana”, hoy ny minisitry ny Indostria, Chabani Nourdine. Marihina fa misy manampahaizana manokana, ny Pr Rakotomaria Etienne avy amin’ny Eratech, manara-maso ny fomba fikajiana ny tontolo iainana ao amin’io orinasa io. “Nampanahy ny mponina ny zava-nitranga tamin’ny 6 aogositra, ny andrana natao avy amin’ny akora iray, izay efa nandraisana fepetra ka tsy misy tokony hatahorana hiverina intsony”, hoy ny Pr. Rakotomaria Etienne.

Nandritra izany fitsidihana tampoka nataon’ny minisitera izany koa ny nanomezany toromarika  isan-karazany. Na manome asa aza ny fisian’ny orinasa toy izao, tsy tokony hatao ambanin-javatra ny fitandroana ny tontolo iainana ho an’ny fahasalamam-bahoaka. Antenaina fa tsy hanavahana orinasa ny fanaraha-maso ataon’ny minisiteran’ny Indostria.

R.MathieuSource link

Fikajiana ny tontolo iainana : harahi-maso amin’ny fomba fiasany ireo orinasa (NewsMada)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.