Tontosa omaly, tao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy, ny fifidianana ireo mpikambana handrafitra ny birao hitantana ny Federasion’ny mpikanto teny sy soratra (FMTS). Voafidy ho filoha tamin’izany Rabenandrasana Lalao François. Izy sy ireo birao voafidy niaraka taminy no hitantana ny FMTS ao anatin’ny telo taona manaraka indray.

Nambaran’ity filoha voafidy hitondra ny FMTS ity fa ho laharampahamehana aminy ny fanomezana fiofanana ireo olona mikirakira ny soratra sy ny teny (mpanoratra, mpikabary) mba hanana ny lanjany hatrany ny talentan’izy ireo. Ho afaka hivelatra kokoa amin’ny sehatra maro ny tontolon’ny soratra sy ny kabary.

Sehatra samy ahitana an-dRabenandrasana Lalao François avokoa na ny soratra na ny kabary. Samy ananany traikefa matanjaka avokoa ireo. Efa filohan’ny fikambanan’ny mpikabary malagasy (Fimpima) izy. Mpanoratra anisan’ny nahasoratra boky maro ihany koa izy. Boky fanadihadiana sy fanehoana ny fomba amam-panao malagasy. Boky mirakitra angano. Boky fianarana kabary, sns.

HaRy Razafindrakoto

Ireo birao vaovao mandrafitra ny FMTS

Filoha : Rabenandrasana Lalao François

Filoha lefitra : Randrianaivo Fenohanitriniala Tolotra Nekena

Tonia : Randriatsarazoky Jean Cadet

Mpitan-tsoratra : Manampisoatoavina Lalaina

Mpitan-tsoratra mombany vola : Narivelo Sierminilovgoz Brebtch

Mpitahiry vola : Ranaivojaona Njiva

Mpandinim-bola : Randriamamonjy

Mpanolotsaina : Ralala Charles, Rakotomanarindra Lino, Andrianavalontseheno Rakemba, Natioranomena Narda.

BIRAOSource link

FMTS : voafidy ho filoha Rabenandrasana Lalao (NewsMada)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.