Vita sonia ny zoma 26 aogositra 2016 teo ny fifanarahana momba ny tetibola hiasan’ny  Komitim-paritry ny fampandrosoana (CLD), ahazoana ny vola hatrany amin’ny  Iray miliara sy 200 tapitrisa Ariary, ho an’ny eto Antananarivo Renivohitra. Samy hahazo izany ary manana 200 000 000 Ar avy isanisany ireo boriborintany enina manerana ny an’ Antananarivo-Renivohitra.  Natokana hanatanterahana tetikasa io vola io. Na izany aza, samy hamaritra ny laharampahamehany avy, mifanaraka amin’ny zava-misy ao aminy ny eny anivon’ny boriborintany.

Araka izany, manentana ny fokontany mba samy hanolotra tetikasa heveriny fa hitondra fampandrosoana haingana, miainga avy any anivon’ny kartie samihafa ny kaominina. Tafiditra amin’ny fanatsarana ny fari-piainan’ny mponina, miainga avy any ifotony izany.

Synèse R.

 Source link

Hahazo 200 tapitrisa Ar avy ireo boriborintany enina (NewsMada)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.