Hanampy ny ray aman-dreny sahirana hampiditra ny zanany an-dakilasy ny ben’ny Tanàn’ny kaominina Ampitatafika, Ramparaoelina Rado, araka ny nambarany tamin’ity herinandro ity. Hiantefa amin’ireo zanaky ny mpiasa 190 nanao ny asa tana-maro fanadiovana ny lakandrano manondrana ny voly ny tetikasa. Mila tohana ireo fianakaviana ireo satria tsy manana fahefana ara-bola. Nomena karama 3 000 Ar ho an’ny asa fanadiovana adiny efatra isan’andro izy ireo, nandritra ity volana ity. Mbola notolorana sakafo maraina ihany koa mialoha ny hirosoana amin’ny asa. Tototry ny fasika efa hatramin’ny taona 1992 ny lakandrano amin’ny RN1 mampitohy an’Ampitatafika sy Malaza izay manondraka tanimbary sy tanimboly maro. Ankoatra izay, misy koa ny fanotorana tany eny an-toerana hanamboarana lalana 300 m mampifandray ny lycée eny Ampitatafika amin’ny lalam-pirenena 1. Natao hanalana olana ny mponina amin’ny fokontany manodidina ny lalam-baovao haorina.

Anisan’ny nahazo fanampiana avy amin’ny kaominina Ampitatafika koa ny fanavaozana ny efitrano fianarana amin’ny sekolim-panjakana amin’ny fokontany Ambohimahitsy sy Ambohipamonjy.

VonjySource link

Kaominina Ampitatafika : hanampy ny fianakaviana sahirana ny ben’ny Tanàna (NewsMada)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.