Mihena ny « principe actif » amin’ny fanafody fanabeazana aizana MédroxyProgéstérone Acétate (MPA) ampiasain’ny mpiompy kisoa hanatevazana azy rehefa mahazo hafanana, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny minisiteran’ny Fahasalamana, omaly. « Rehefa ahandroina ny henan-kisoa notsindronina io fanafody fandrindram-piterahana ho an’ny olombelona io, mihena ambany dia ambany ny herin’ny fanafody ka tsy misy fiantraikany mivantana amin’ny vatan’olombelona mihinana ny hena », hoy ny fanamarihana ihany. Fepetra iray noraisin’ny mpitsabo sy ny minisitean’ny Fahasalamana ny tsy fivarotana intsony ny MPA eny amin’ny dépôt de médicament izay mivarotra fanafody any ambanivohitra. Ny farmasia irery ihany sisa ahitana ny MPA ary miaraka amin’ny « ordonnance » mazava avy any amin’ny mpitsabo olona vao mahazo ilay mpividy.

Hita taratra fa niainga avy amin’ny dépôt de médicament ny fivoahan’ny MPA ka niparitaka teny amin’ny mpiompy kisoa, raha tokony ho an’ny olona irery ihany. Hatramin’izao, tsy mbola nisy olona nitaraina fa nitrangana aretina na olana ara-pahasalamana vokatry ny fihinanana henan-kisoa. « Mitohy ny fanadihadiana amin’izao fotoana izao », hoy ny mpitsabo. Entanina koa ny mpiompy kisoa tsy hampiasa intsony ny MPA hanatavezana ny kisoa. Tsy mbola misy rahateo ny sazy ho an’ireo izay tratra mampiasa io fanafody io amin’ny biby fiompy.

Vonjy A.Source link

Mila ahandroina tsara ny henan-kisoa : hampihena ny herin’ny MPA (NewsMada)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.