Paikady napetraky ny polisim-pirenena hatrany ny fanakaikezana ny vahoaka amin’ny alalan’ny fametrahana ny poste de  police na koa police de proximité. Iaraha-mahalala rahateo fa tsy misy fampandrosoana ho vanona raha tsy misy ny fandriampahalemana. Miezaka hatrany ny polisim-pirenena mitandro izany asa lehibe sady mankadiry izany indrindra amin’ny fiaraha-miasa amin’ireo tompon’andraikitra eny anivon’ny fokontany”, hoy ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny contrôleur général de police, Anandra Norbert nandritra ny fitokanana ny poste de police tany Toliara, ny zoma 19 aogositra 2016 lasa teo. Napetraka ao amin’ireo toerana mafampana ao Toliara ireo poste de police ireo; toy ny ao Sanfily, ny ao Antongobory ary Andabizy mba hifihezana sy hanenjehana ireo jiolahy any an-toerana. Natao izao mba hampisy filaminan-tsaina ho an’ny vahoaka sy ho fampandrosoana ny firenena. Nitodika manokana tamin’ireo polisim-pirenena koa ny minisitry ny filaminam-bahoaka mba hanatanterahan’izy ireo antsakany sy andavany ny adidy lehibe nankinina amin’izy ireo. Hanao ny asany amim-pahamarinana sady mifanaraka amin’ny fitsipika mifehy ny polisim-pirenena mba hipaka any amin’ny fiainam-bahoaka izy ireo.

J.C

 Source link

Polisy : miezaka manakaiky ny vahoaka (NewsMada)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.