Mitohy aty am-ponja ny asa sosialy hatao ary tena manana ny lanjany lehibe izany. Ankehitriny dia mamita ny carreaux-n’ny efitrano ipetrahako miaraka amin’ireo voafonja ny tenako ary manampy ara-bola sy ara-tsakafo ireo mpiara-voafonja”, hoy ny filohan’ny Hafari Malagasy, Rafanomezantsoa Jean Nirina, araka ny taratasy nalefany tamin’ireo mpikambana izay nanatanteraka valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly teny Anosizato. Nohamafisin’ireo mpikambana fa mitohy hatrany ny asa na eo aza ny fanagadrana nahazo ny filohan’ny fikambanana. Nilaza kosa ireo fokonolona sasany nijoro vavolombelona fa tsy nisy velively ny fisandohana andraikitra fa ambadika politika no nentina nanagadrana ity filohan’ny fikambanana ity. Nambaran’ireo mpikambana marobe tamin’ny alalan’ny hafatry ny filohan’ny fikambanana hatrany fa fitiavan-tanindrazana sy ady amin’ny tsindry hazolena sy fanaparam-pahefana no antony iray nananganana ny Hafari Malagasy ary hijoro hatrany izy ireo hanohitra ny tsy rariny mihatra amin’izy ireo.

Tsiahivina fa fisandohana andraikitra no tena antony nampidirana am-ponja ny filohan’ny Hafari noho ireo trano hazo natakalo trano biriky teny Andrefan’Ambohijanahary. Na eo aza anefa izao raharaha izao dia miandry am-pitoniana ny valin’ny didim-pitsarana, ny 20 septambra 2016 ho avy izao ny mpikambana rehetra.

J.CSource link

R. Jean Nirina : mitohy ao am-ponja ny asa sosialy (NewsMada)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.