Mikandrakandra kely! Izay ny filazan’ny tanora ny asa an-tselika hatao mandritra ny fotoam-pialalan-tsasatra. Ifarombahana ny asa tsotsotra mampidi-bola.

Varobarotra, manampy ireo mpanao volo efa matihanina, manentana ara-barotra, manjaitra, manera… Ampahany amin’ireo asa an-tselika ataon’ny tanora mandritra ny fotoam-pialalan-tsasatra ireo.

Mitady vola ny ankamaroan’ny tanora rehefa vakansy. Hatao izany hiatrehana ny taom-pianarana vaovao amin’ny fividianana ireo fitaovana sy kojakojam-pianarana rehetra tsy maintsy ilaina.

Vitsy ihany ireo mirona amin’ny fianarana zavatra hafa noho ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny amin’izao fotoana izao. Manampy ny ray aman-dreny amin’ny fampidiram-bola sy hanamorana ny fiatrehana ny fidirana vaovao amin’ny fianarana aza no tena hatao.

Tsy tena volabe koa anefa no azo mandritra ny fotoam-pialalan-tsasatra. Roa volana raha be indrindra ny hiasana. Rehefa misy kely horaisina dia izay no zava-dehibe.

Matetika, tamana mahazo vola mandritra io asa an-tselika io ny tanora ka manadino ny fianarana tokony mbola hotohizana. Fantaro anefa fa ilaina ny diplaoma ary tsy very mandeha ny olona nianatra ka sao varimbariana amin’ny asa mandalo.

 Source link

Tanora tsy tara – Mandritra ny vakansy : ifarombahana ny asa an-tselika (NewsMada)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.