Nanapa-kevitra koa ny tompon’andraikitry ny faritra Vatovavy Fitovinany, fa mihantona ny fitrandrahan’ny orinasa sinoa ny volamena any Ambodinato, kaominina Vohilava, distrika Mananjary, ny asabotsy teo. Antony, ny fampiakaran’ny mponina feo manohitra ity fitrandrahana ity, ka mba hitandroana ny fandriampahalemana sy ny korontana ara-tsosialy. Nogiazana ny fitaovana vaventy ampiasain’ilay orinasa sinoa.

Miitatra araka izany ny fanoheran’ny mponina ny fitrandrahana volamena ataon’ny sinoa. Misy ny loharanom-baovao milaza fa misy tsy mazava ny antontan-taratasin’izy ireo amin’ny lafiny fitandroana ny tontolo iainana, nahatonga ity fampihantonana ity.

Mipoitra ny fanoherana vokatry ny tsy fisian’ny mangaraharaha avy amin’ny fanjakana, sy ny tsy fahazoan’ny mponina sy ny firenena tombontsoa avy amin’ireny harena ambanin’ny tany ireny.

Njaka A.Source link

Volamena any Vohilava : naaton’ny faritra ny fitrandrahan’ny sinoa (NewsMada)
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.